17 september 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Ochtenddienst  op 17 september 2017
Voorganger: Ds. J. Hansum - StartzondagWelkom en mededelingen

 • Psalm 136: 1,2,13 Loof de Heer want Hij is goed
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • NLB 1005 Zoekend naar licht couplet 1 solo door Peter Hollemans
 • Gebed om de Geest
 • Toelichting bij bloemschikking (camera)
 • Moment met de kinderen (kinderen komen niet naar voren)
 • http://ontdekkendbijbellezen.nl/filmpjes/filmpjes-bij-open-bijbelse-personen/mozes/
 • Kinderlied: HH338 'k stel mijn vertrouwen (2x)
 • Nadat we het lied 1x hebben gezongen gaan de kinderen van de onderbouw naar de KND.
 • Schriftlezing: Exodus 3: 1-15 (NBV)
 • HH 423 Hij is erbij (koor)
 • Verkondiging 'Ik zal er zijn'

  2017-09-17-startzondag

 • HH 460 Ik zal er zijn (koor)
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Filmpje 'Avonturen in Anjar'
 • Woord van ds. Hagop Akbasharian
 • Voorbede, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Luisterlied: Here i am lord https://www.youtube.com/watch?v=7LoMboxzm0U

I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry
All who dwell in dark and sin, my hand will save

Here am I, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night
I will go, Lord, if you lead me, I will hold your people in my heartI,

who made the stars of night, I will make their darkness bright
Who will bear my light to them? Whom shall I send?

Here am I, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night
I will go, Lord, if you lead me, I will hold your people in my heart

I, the Lord of snow and rain, I have borne my people"s pain
I have wept for love of them, they turn away

Here am I, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night
I will go, Lord, if you lead me, I will hold your people in my heart

I will break their hearts of stone. Give them hearts for love alone
I will speak my words to them. Whom shall I send?

Here am I, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night
I will go, Lord, if you lead me I will hold your people in my heart

I, the Lord of wind and flame. I will send the poor and lame
I will set a feast for them. My hand will save

Finest bread I will provide 'Til their hearts be satisfied
I will give my life to them. Whom shall I send?

Here am I, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night
I will go, Lord, if you lead me I will hold your people in my heart

Ik, de Heer van zee en lucht, zie mijn volk, hoor hoe het zucht.
Mensen, stuurloos onderweg, reik Ik de hand.

Hier ben ik, Heer. Roept U mij, Heer? In de nacht heb ik uw stem verstaan.
Ik zal gaan als U mij leidt, Heer. Zend U mij. Uw liefde spoort mij aan.

Ik, die zon en maan bedacht, steek een lamp aan in hun nacht.
Wie verspreidt mijn levend Licht? Wie zal er gaan?

Hier ben ik, Heer. Roept U mij, Heer? In de nacht heb ik uw stem verstaan.
Ik zal gaan als U mij leidt, Heer. Zend U mij. Uw liefde spoort mij aan.

Ik, de Heer van aard' en sneeuw, hoor mijn volk; het hulpgeschreeuw
doet mij onvoorstelbaar pijn, maar 't wendt zich af.

Hier ben ik, Heer. Roept U mij, Heer? In de nacht heb ik uw stem verstaan.
Ik zal gaan als U mij leidt, Heer. Zend U mij. Uw liefde spoort mij aan.

Ik vernieuw wie zijn verstard, breng weer liefde in hun hart.
Wie verspreidt mijn levend Woord? Wie zal er gaan?

Hier ben ik, Heer. Roept U mij, Heer? In de nacht heb ik uw stem verstaan.
Ik zal gaan als U mij leidt, Heer. Zend U mij. Uw liefde spoort mij aan.

Ik, de Heer van vuur en wind, ben mijn kind'ren goedgezind.
Al wie moe zijn en belast nodig ik uit.

Ik ontvang hen aan mijn dis, tot hun hart verzadigd is.
Zelfs mijn leven geef ik hun. Wie zal er gaan?

Hier ben ik, Heer. Roept U mij, Heer? In de nacht heb ik uw stem verstaan.
Ik zal gaan als U mij leidt, Heer. Zend U mij. Uw liefde spoort mij aan.

 • Slotlied: Wanneer ik naar uw bergen kijk & psalm 121

Koor:
Wanneer ik naar Uw bergen kijk
ervaar ik sterk Uw koninkrijk.
Uw Woord bestuurt mijn leven,
'k wil mij dan aan U geven.
De diepten worden één groot vlak,
de wegen recht, de paden strak.
Uw Woord bepaalt ons streven:
ons nemen wordt dan geven.

Koor en gemeente:
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp komt van de Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

Koor:
Mijn God bewaakt mij dag en nacht,
van wie ik steeds mijn hulp verwacht.
Zijn kracht zal in mij komen,
Zijn Geest zal in mij wonen.
De diepten worden één groot vlak,
de wegen recht, de paden strak.
Uw Woord bepaalt ons streven:
ons nemen wordt dan geven.

Koor en gemeente:
De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

 • Zending en zegen
 • Toelichting op programma Vorming en Toerusting
 • Introductie Wederdienst
 • Taartenbuffet

Preek nalezen? dat kan op preach-it.nl

 btnluisteren btndownloaden