24 september 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Ochtenddienst  op 17 september 2017
Voorganger: Dhr. J. Kroon uit Barneveld

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: nr. 635 : 1, 3 Hemelhoog
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 65 : 1 (Liedboek)
 • Gebed van toenadering/verootmoediging
 • Leefregel of Tien Woorden/ Woord van bevrijding
 • Lied: Psalm 51 : 5 (liedboek) - Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen bovenbouw
 • Zingen met kinderen/gemeente: Lied 302 : 1, 2 Hemelhoog -- Ho stop, sta eens even stil + Als je in het donker wandelt
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing: Marcus 2:1-14
 • Lied: Psalm 43 : 3, 4 (Liedboek) - O Here, God, kom mij bevrijden en - Dan ga ik op tot uw altaren
 • Verkondiging
 • 2017-09-24-Ochtend
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel - Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Antwoordlied: Lied 330 : 1, 3 (Hemelhoog) - Eigen roem is uitgesloten - Weergaloos, wat een ontferming
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven – Luisterlied: 'U bent de God die roept, mijn hart en leven zoekt' (Sela)
 • Slotlied: Lied 630 : 1, 4 (Liedboek) - Sta op! Een morgen ongedacht - Sta op! Hij gaat al voor ons uit
 • Zegen

  btnluisteren btndownloaden