1 oktober 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Avonddienst op 1 oktober 2017
Voorganger Ds. Frans van Velzen

 • Zingen 145,1+5 O Heer mijn God, gij Koning
 • Stil gebed
 • Votum
 • Groet
 • Zingen 280 De vreugde voert ons naar dit huis
 • Gebed
 • Bijbellezing Luk.11,1-13
 • Zingen 25,1+9 Heer, ik hef mijn hart en handen
 • Verkondiging 'Onbeschaamd bidden'
 • Gebed
 • Zingen 885 Groot is uw trouw, o Heer
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen 146a,5 Op duizenderlei wijze
 • Dankgebed & voorbede
 • Collecten
 • Zingen 371 Onze Vader in de hemel
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden