22 Oktober 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Ochtenddienst  op 22 oktober 2017
Voorganger: Da. A. Rijken-Hoevens uit Veenendaal

Orgelspel
Welkom en afkondigingen
Zingen: psalm 92 ; 1, 2 ( bundel 2013)
Stil gebed, bemoediging en groet
Zingen: psalm 92; 3 ,8
Verootmoediging
Woord van bevrijding
Zingen: lied 311 ( bundel Hemelhoog)
Gebed
Kinderen/ kindernevendienst
Schriftlezing: Jesaja 55 : 6 t/m 13
Zingen: lied 772; 1, 4 ( bundel 2013)
Schriftlezing: Matth. 9 : 1 t/m 8
Zingen: lied 534 ( bundel 2013)
Verkondiging: de Zoon des mensen
Muzikale meditatie
Kinderen weer in de dienst
Zingen: lied 298 ( bundel Hemelhoog)
Gebeden
Inzameling van gaven/ zingen: lied 973 ( bundel 2013)
Slotlied: psalm 121 : 4( bundel 2013)
Zending en zegen, beaamd met het zingen van lied 425
orgelspel

btnluisteren btndownloaden