29 Oktober 2017, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Ochtenddienst  op 29 oktober 2017
Voorganger: Ds J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 98: 3 Laat heel de aarde een loflied wezen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 98: 4 Laat alle zeeën alle landen
 • Gebed om ontferming
 • HH 286 Vader, vol van vrees en schaamte
 • Leefregel: Micha 6,8
 • NLB 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons?
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Kindermoment
 • Kinderlied Psalm 8b Zie de zon, zie de maan
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing 1: Psalm 24
 • Zingen: psalm 24: 1 de aarde en haar volheid zijn
 • Schriftlezing 2: 1 Petrus: 4:7-11
 • NLB 978: 1,4 Aan u behoort o Heer der Heren
 • Verkondiging

  2017-10-29-Verkondiging
 • Graag de bij de mail gevoegde slide vertonen
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: HH367 wij blijven geloven
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Moment van gedenken
 • Psalm 23b : 5 (De Heer is mijn herder, Hem blijf ik gewijd').

Bijdrage van de taakgroep Groene kerk
2017-10-29-Groenekerk-A

 • Voorbeden, dankzegging en stil gebed
 • NLB 1006 Onze Vader in de hemel
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte als luisterlied: Maak ons hart onrustig, God (graag geluid en beeld) https://www.youtube.com/watch?v=FQ4uMlBdUOY
 • NLB422 Laat de woorden die we hoorden
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden