29 oktober 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Avonddienst op 29 oktober 2017
Voorganger: Ds. Prop. J. Bassie

 • Welkom en mededelingen kerkenraad
 • Stil gebed
 • Intochtslied: Psalm 46: 1, 3
 • Votum en groet
 • Zingen: Lied 834: 1, 2, 3 'Vernieuw Gij mij o eeuwig Licht...'
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezingen:
 • Psalm 16
 • Zingen: Psalm 51: 1, 5
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 119: 12, 64, 66
 • Belijdenis van het geloof
 • Zingen: Lied 968: 1, 3, 4 'De ware kerk des Heren...'
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 898: 1, 2, 3, 4 'Een vaste burcht is onze God...'
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden