1 november 2017, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Dankdagdienst op 1 november 2017 in de Gereformeerdekerk
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Psalm 65: 1,2 De stilte zingt u toe o Here
 • Stil gebed,
 • bemoediging en groet
 • Psalm 65: 5,6 Gij komt het dorre land doorschrijden
 • Gebed
 • Schriftlezing 1 Thess 5: 12-28
 • NLB 868 Lof zij de Heer (1,2 allen; 3 vrouwen; 4 mannen; 5 allen)
 • Verkondiging: Dank God in alles
 • Muzikale meditatie bij orgelspel
 • NLB 704 Dank dank nu allen God
 • Gebeden
 • stil gebed
 • Onze Vader
 • Inzameling van de gaven: Het doel van de diaconale collecte: projecten voor uit huis geplaatste kinderen die verblijven in gezinshuizen in De Glind te Barneveld.
 • Slotlied: NLB 905 Wie zich door God alleen laat leiden
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden