25 oktober 2017, Rouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2017

Rouwdienst op 25 oktober 2017-Afscheidsdienst Wilhelmijntje Lam - van den Broek

Voorganger: Dhr. Cock Kroon

 • Inleidend orgelspel: Psalm 121
 • Woorden van welkom
 • Aansteken van de kaarsen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 42: 1 en 5
 • Woorden van herinnering
 • Gebed
 • Bijbelwoorden: Filippenzen 1:12-26 (NBV)
 • Zingen: Welk een vriend is onze Jezus (Joh. de Heer nr. 150)
 • Overdenking
 • Muzikale meditatie: 'De Heer is mijn Herder'
 • Zingen: Als ik maar weet (Joh. de Heer nr. 17)
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: Abba, Vader (Opwekking 136)
 • Zending en zegen
 • Uitleidend orgelspel: 'U zij de Glorie opgestane Heer'

De crematie van Wilhelmijntje Lam – van den Broek zal in besloten kring plaatsvinden in 't Slingerbos te Ede.

Klik op de knop orde van dienst voor de complete orde van de dienst.

btnordevandienstbtnluisterenbtndownloaden