7 januari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 7 januari 2018
Voorganger: Ds. W. Schaap

 • Welkom en mededelingen
 • Aanvangslied: Psalm 92: 1, 2 en 3
 • Bemoediging
 • Drempelgebed
 • Gemeente gaat zitten
 • Kyriëgebed
 • Glorialied: Psalm 99: 1 en 4
 • Groet
 • Gebed van de zondag
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing: Jesaja 42: 1-7
 • Lied: Hemelhoog 581
 • Lezing: Marcus 1: 9-13
 • Lied: 524 : 1,2,3, en 4
 • Verkondiging
 • Muzikale meditatie bij orgel-/pianospel
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Antwoordlied: 523 op de melodie van gezang 184:" Met de boom des levens .....
 • Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Hemelhoog 353:1 en 3
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden