7 januari 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 7 januari 2018
Voorganger: Prop. J. Bassie

 • Welkom en mededelingen kerkenraad
 • Stil gebed
 • Intochtslied: Psalm 42: 1, 3, 5
 • Votum en groet
 • Zingen: Lied 146-C: 1, 3 'Alles wat adem heeft...'
 • Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 • Schriftlezingen:
 • Psalm 13
 • Zingen: Psalm 25: 7, 8
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 139: 2, 10, 14
 • Belijdenis van het geloof
 • Zingen: Lied 968: 1, 3, 4 'De ware kerk des Heren...'
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 904: 1, 4, 5 'Beveel gerust uw wegen...'
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden