21 januari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 21 januari 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Psalm 66, 3,5 Doe onze God uw loflied horen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • NLB 1008: 1,2 Rechter in het licht verheven
 • Leefregel: Efeziërs 5:1-7
 • NLB 1008:3 Houd wat Gij hebt ondernomen
 • Gebed om de Geest
 • Moment met de kinderen van de middenbouw
 • Kinderlied HH101 Als je bidt zal hij je geven
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 30:1-10 en Psalm 141
 • Psalm 141: 1,2 U Heer roep ik U geldt mijn smeken
 • Schriftlezing: Openbaring 8:1-5
 • HH539 Hier in uw heiligdom
 • Verkondiging:Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan (psalm 141,2a HSV)
 • 2018-01-21-Ochtend
 • Muzikale meditatie
 • Antwoordlied: NLB 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Voorbeden, dankzegging stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Luisterlied: HHH232 Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding
 • Slotlied: Psalm 17: 2,3 Gehoorzaam aan uw heilige woord
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden