28 januari 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 28 januari 2018
Voorganger:

 • Welkom en mededelingen
 • Lied Psalm 66: 1, 3
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied Psalm 64: 1, 2, 6 Behoed mij heer hoor naar mijn klagen
 • Gebed
 • Schriftlezing(en):
 • Lezing 1: Genesis 3: 9-10
 • Lezing 2: Hebreeen 10: 23-25
 • Lied NLB 799: 1 Kom, kinderen niet dralen
 • Lezing 3: Johannes 15: 1-11
 • Lied: NLB 799: 5, 6 Kom, kinderen niet dralen
 • Verkondiging: Bemoedigen doet goed
 • Gebed
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied NLB 426 (engels en nederlands) God to enfold you
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied NLB 793 Bron van liefde, licht en leven
 • Avondgebed
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied NLB 838: 1, 3 O grote God, die liefde zijt

 btnluisteren btndownloaden