4 februari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 4 februari 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum - Voorbereiding Heilig Avondmaal

 • Mededelingen
 • Psalm 43:3, 4 o Here God kom mij bevrijden
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Ps 43: 5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen?
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel Markus 12: 28-31
 • Hh 657 U die mij geschapen hebt
 • Gebed om de Geest
 • Moment met de kinderen van de middenbouw
 • Kinderlied: hh389 ben je groot of ben je klein
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 33: 12-23 en Markus 9:2-8
 • Hh16 Als een hert (2x)
 • Verkondiging - Met als kernvers: 'Toen zei Mozes: toon mij toch Uw heerlijkheid' (Ex. 33,18, HSV)
  2018-02-04-Ochtend
 • Muzikale meditatie (suggesties: hh626, hh653,hh627, hh647, hh294)
 • Hh656 U Heer bent wonderschoon (3x)
 • Kinderen komen terug uit KND
 • Voorstellen Gijs Bleijenberg
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Combo speelt (en zingt?) HH637 Houd me dichtbij U
 • Slotlied: hh479 Heer U bent mijn leven
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden