11 februari 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 11 februari 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum - Viering Heilig Avondmaal

 • Mededelingen
 • Lb405: 1,3,4 Heilig, heilig, heilig, Heer God almachtig
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Psalm 97:6 Gods heil Gods glorie staat
 • Gebed
 • Kinderlied HH503 God kent jou
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Exodus 34: 1-10
 • Lb 938 Christus die U wilt tooien
 • Verkondiging: In het voorbijgaan
 • Muzikale meditatie
 • HH667 Wees stil voor het aangezicht van God
 • Woorden bij de tafel
 • Gebeden
 • Lied van toebereiding Lb 273: 1,2,4 Loof God, die zegent al wat leeft
 • Nodiging
 • Viering
 • Na tafel 1: lb 426 God zal je hoeden
 • Na tafel 2: lb 833 Neem mij aan zoals ik ben
 • Na tafel 3: lb 16b Behoed mij o God
 • Dankgebed
 • Slotlied: Lb 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden