11 februari 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 11 februari 2018
Voorganger: Ds. J. Hansum - Viering en dankzegging Heilig Avondmaal
In deze avonddienst zal de preek worden verzorgd door Tonny Havinga, 3e-jaars stagiaire van de CHE.

 • Psalm 27,2 Een ding slechts kan ik van de Heer verlangen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Ln913:5 Neem mijn wil en maak hem vrij
 • Woorden bij de tafel
 • Gebed
 • Lied van toebereiding: HH 517 U nodigt mij aan tafel
 • Nodiging en viering
 • Danklied: HH 548 Breng dank aan de eeuwige
 • Dankgebed voor avondmaal en gebed om de Geest
 • Schriftlezing: 2 Korinthe 3: 6 - 18
 • Verkondiging deel 1
 • Tijdens preek HH 294 De rivier
 • Verkondiging deel 2
 • Muzikale meditatie orgel/piano
 • Antwoord Lb833 Neem mij aan zoals ik ben (3x)
 • Gebed (eventueel Onze Vader)
 • Lb413 Grote God wij loven U
 • Zending en zegen

 btnluisteren btndownloaden