25 februari 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 25 februari 2018
Voorganger: Ds. H. van Dolder

 • Welkom en mededelingen
 • Lied: Psalm 25a: 1 – Mijn ogen zijn gevestigd
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 25a: 2 – Maar wees mij dan genadig
 • Gebed
 • Schriftlezingen: 2 Samuel 7: 12-16 en Marcus 10: 46-52
 • Lied: Psalm 119: 12 en 14 - Ik klem mij vast
 • Verkondiging – Zoon van David, Jezus, ontferm U over mij (Marcus 10: 48b)
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Antwoordlied: LB 556: 1, 2 en 3- Alles wat over ons geschreven staat
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied: LB 412: 3, 4 en 6 – U, Vader, U zij lof
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: LB 978: 1 en 4 – Aan U behoort, o Heer der Heren
 • Zegen
 • Gezongen amen (3x)

 btnluisteren btndownloaden