11 maart 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 11 maart 2018 - Vesper

"Ik heb u vrienden genoemd..." ( Joh. 15:15)

Voorganger: Kees Verduijn
Lector: Ineke van den Brink
Muzikale begeleiding: Ina Tamerus

Klik onderaan op de knop orde van dienst voor de uitgewerkte versie met liederen etc.

 • Luisterlied: 'Ubi Caritas' : Waar Liefde en vriendschap zijn, daar is God
 • Mededelingen
 • Stilte
 • Aansteken van de kaarsen
 • Openingsgebed
 • Lofprijzing: lied 195, 'Klein Gloria'
 • Zingen: Psalm 117 d
 • Zingen: Psalm 116: 3 en 6 (Lector leest de psalm en afwisselend zingt de gemeente)
 • Zingen: Psalm 118: 5, 6 en 9
 • Inleiding op de lezing
 • Lezing: Johannes 15: 9-17
 • Inkeer en verstilling
 • Zingen: Lied 790
 • Zingen: Lied 970
 • Gebeden: Dankgebed – Voorbeden - Stil gebed - Avondgebed
 • Slotlied: 248
 • Zegenbede
 • gemeente stemt in met lied 246: 'God zal je hoeden'
 • Uitleidende muziek: Evening Prayer, Margaret Rizza
 • Gezamenlijke collecte bij de uitgang

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden