14 maart 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 14 maart 2018
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens

 • - Intochtslied: Psalm 65:1, 5.
 • - Stil gebed, Votum en Groet,
 • - Zingen: Psalm 65: 6.
 • - Gebed.
 • - Bijbellezing: Jesaja 58: 6-14
 • - Zingen: Lied 103c: 1,2,3
 • - Bijbellezing: Marcus 4: 1-9,13-20
 • - Zingen: Lied 923
 • - Verkondiging: Onvoorwaardelijke liefde doorgeven
 • - Zingen: Lied 978
 • - Voorbeden.
 • - Collecte
 • - Slotlied: Lied 117a
 • - Zegen.

btnluisteren btndownloaden