8 april 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 8 april 2018
Voorganger: Dhr. Cock Kroon

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 136 : 1, 8 (NLB)
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Psalm 136 : 11, 13 (NLB)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Johannes 21:1-19 (NBV)
 • Zingen: Psalm 139 : 1, 2 (NBV)
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 908 : 1, 2, 6 (NLB)
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Lied 869 : 1 (NLB)
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 723 : 1, 2 (NLB)
 • Gebed om de zegen, besloten met gezongen amen.

btnluisteren btndownloaden