13 april 2018, Trouwdienst

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Trouwdienst  van Gerco van den Brandhof & Daphne van Middendorp 13 april 2018
Voorganger: ds. Wim Schaap
Ouderling van dienst: Herma van Vlastuin
Diaken: Henk van Hierden
Organist: Sipke de Boer

 • Voorganger, ouderling, diaken en bruidspaar komen binnen (de gemeente gaat staan)
 • Votum en groet
 • Zingen: Opwekking 764 – Zegekroon:
 • Gemeente gaat zitten
 • Gebed om de opening van de Schrift
 • Schriftlezing: Psalm 121
 • Zingen: Psalm 146:1 en 3
 • Tekst en woordverkondiging : 'Wees waakzaam, volhardt in het geloof, wees moedig en sterk'
 • 1 Korinthe 16: 13
 • Zingen: Hemelhoog 629
 • Inleiding op de huwelijksbevestiging
 • Onderwijzing
 • Het bruidspaar staat op
 • Zingen: lied 245:1 uit Zingende gezegend op de melodie van Psalm 136
 • Vragen:
 • Gebed
 • Zingen: lied 245: 3
 • Zegen
 • Bruid en bruidegom knielen, de voorganger legt de gehuwden de handen op
 • Zingen lied 245: 4
 • Bruid en bruidegom steken de huwelijkskaars aan aan de Paaskaars
 • Zingen : Lied 794: 2
 • Overhandiging huisbijbel
 • Zingen Psalm 119: 28
 • Dankgebed, voorbede en stil gebed
 • besloten met het zingen van ELB 376 Abba Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Lied 791: 1,2,3 en 4
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden