15 april 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 15 april 2018
Voorganger: Ds.W. Schaap uit Veenendaal

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 25 : 1 en 2
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Lied: Psalm 25 : 3
 • Gebed van toenadering en verootmoediging
 • Leefregel : 1 Johannes 1 : 5-10
 • Lied: Lied 600 : 1,2, 4 en 5: Licht, ontloken aan het donker..
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Moment met de kinderen
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Lezing uit het O.T. : Genesis 3 : 1-6
 • Lied: Psalm 111:6
 • Evangelielezing: Marcus 1 : 9-12
 • Lied: Lied 539 Jezus diep in de woestijn
 • Verkondiging: Thema: Het raadsel van het kwaad.
 • Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Antwoordlied: Lied 599 : 1,2 4 en 5
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven . Daarbij luisteren we in stilte naar orgelspel als voorbereiding op ons slotlied
 • Slotlied
 • Opwekking 602 – Vrede van God.

Vrede van God, De vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

In Jezus' naam, In Jezus' naam,
In Jezus' naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

 • Zegen

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden