13 mei 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 13 mei 2018
Voorganger: Ds.  J Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • HH 729: 1,3 Mijn hart wacht stil op U o Heer
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • HH 729: 5 Met heel mijn hart verwacht ik Heer
 • Gebed om ontferming
 • Leefregel Rom 12:9-18
 • Psalm 130c Uit de diepten
 • Gebed om de Geest
 • Moment met de kinderen van de middenbouw
 • We bekijken en bespreken de afbeelding bij de preek (zonder thema of kernvers)
 • 2018-05-13-Ochtend-A
 • Kinderlied: HH 327 diep, diep diep als de zee (2x)
 • Kinderen gaan naar de KND
 • Schriftlezing: Joh. 14: 15-26
 • LB 598 Als alles duister is (3x)
 • Verkondiging - kernvers:Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug (Joh. 14, 18)
 • Muzikale meditatie
 • LB 663 Al heeft Hij ons verlaten (op melodie OTH 67)
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Moment van gedenken
 • Psalm 68:10 (Oude berijming)
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Luisterlied tijdens collecte: psalm 16 (psalmen voor nu):
 • Slotlied: LB 416 Ga met God
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op preach-it.nl

btnluisteren btndownloaden