10 juni 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst  op 10 juni 2018
Voorganger: Ds. F.A. van Velzen

 • Zingen ps.66,1+2
 • Stil gebed
 • Votum
 • Groet
 • Zingen HH 399
 • Gebed (toenadering)
 • Leefregel (Efe.5,11-20)
 • Zingen HH 286
 • Gebed (om Geest)
 • Kindermoment
 • Kinderen naar KND
 • Bijbellezing 1 Gen.11,1-9
 • Zingen NLB 157a,3
 • Bijbellezing 2 Han.2,1-13
 • Zingen NLB 971
 • Verkondiging "Want de Geest spreekt alle talen"
 • Muzikale meditatie
 • Kinderen terug
 • Zingen HH 229
 • Dankgebed, voorbede, stil gebed & Onze Vader
 • Collecten
 • Zingen ps.87
 • Zegen

btnluisteren btndownloaden