10 juni 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 10 juni 2018
Zangdienst met als thema: Blij met God?
Voorganger: Ds. W. Gugler

Voor de uitgewerkte orde van dienst met de liederen klik op de knop onderaan.

 • Zingen voor de dienst: Opw 439 Machtig is de naam van de Heer
 • Opw 454 Zegen, aanbidding, kracht, overwinning
 • Mededelingen
 • Zingen: Opw 337 Mijn hoop is op U Heer
 • Bemoediging en groet.
 • Zingen: Opw 430 Heer ik prijs Uw grote naam
 • Gebed
 • Zingen: Opw 315 Heer, Uw bloed dat reinigt mij (2x)
 • Schriftlezing: Psalm 100 en Filippenzen 3: 5-10
 • Zingen: Opw 261 Abba Vader
 • Overdenking
 • Zingen: Opw 123 Groot is Uw trouw o Heer
 • Gebed
 • Zingen: Opw 334 Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen
 • Inzameling der gaven
 • Zingen: Opw 174 Juicht, want Jezus is Heer
 • Zingen: Opw 071 Jezus leeft in eeuwigheid
 • Zegen
 • Zingen: Opw016 De Here zegent jou
 • Na de dienst is er koffie en thee

 

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden