1 juli 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 1 juli 2018
Voorganger: Ds J. Hansum

Thema: Ga in Gods kracht

Welkom en mededelingen

 • Zingen: HH617 tienduizend redenen
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen: Psalm 118 vers 5 De Heer is mij tot hulp en sterkte
 • Afscheid van aftredende ambtsdragers
 • Caroliene van den Berg - Ina Hansum - Gerrie Harrewijne - Tiny de Koning - Henk Stomphorst - Carolien van Zijl.
 • Presentatie van aantredende ambtsdragers - Gijsbert Duijzer - Marian Goor - van den Top – Bert Hazeleger - Ineke Hazeleger-van Kooten - Hester Wijnen - van de Pol
 • Verklaring voorzitter
 • Onderwijzing
 • Gelofte en verbintenis van ambtsdragers die hun dienst voortzetten - Chris van den Heuvel - Henk van Hierden - Herma Vlastuin-van Rhee
 • Zegen
 • Bevestigingsgebed
 • Gelofte en bevestiging van ambtsdragers die nieuw aantreden
 • Handoplegging en zegening
 • Installatie kerkrentmeester - Madelijn Brons-van den Elskamp.
 • Handoplegging en zegening
 • Installatie nieuwe pastoraal medewerkers - Hendrik van Hierden en Hermien van Hierden-Hevel
 • Zegening
 • Aanvaarding en verwelkoming door gemeente
 • Zegenlied: HH473 Gebed om zegen
 • Gebed om de Heilige Geest - Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: 1 Petrus 4: 7-11
 • Zingen: OTH 305 Wees standvastig, onwankelbaar (2x)
 • Verkondiging 'Ga in Gods kracht' (afbeelding zie voorzijde uitgewerkte Orde van dienst)
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: OTH297 Heer wat een voorrecht
 • Kinderen komen terug uit kindernevendienst
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens collecten speelt/zingt Jan Hendrik HH 578 De naam van de Heer
 • Slotlied: LB 342 In God de Vader op zijn troon
 • Zending en zegen

preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden