1 juli 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 1 juli 2018 - Gezamenlijke Jeugddienst in de Gereformeerdekerk

Thema: Op adem komen
M.m.v. band Message
Voorganger: ds. Ria Scheltens-Ritzema

 • - Voor de dienst zingt Message: Met open armen ( schrijvers voor gerechtigheid)
 • - Welkom
 • - Samenzang : God maakt vrij (Opwekking 720)
 • - Stil gebed en groet namens de Heer.
 • - Samenzang: Bouw Uw koninkrijk (Opwekking 796).
 • - Gebed om de Heilige Geest
 • - Inleiding op het thema: Edith over Breathe
 • - We luisteren en kijken naar dit lied Breathe via de beamer.
 • - De Bijbel open: Jesaja 40:30,31
 • - Samenzang : Heer ik kom tot U (Opwekking 488)
 • - Interactie: uitleg en schrijven van adresgegevens en inleveren in de zonnehoed
 • - Samenzang : Kom tot de Vader (Opwekking 599)
 • - Ds. Ria Scheltens- Ritzema over: "Op adem komen"
 • - Samenzang : Houd vol (Opwekking 799)
 • - Message zingt als inleiding op het dankgebed: "My prayer for you"
 • - Dankgebed/voorbeden/Onze Vader
 • - Collecten en rondgaan van de zonnehoed (ieder mag er een kaartje uithalen en in de vakantie een groet sturen naar degene die op het kaartje staat)
 • - Tijdens de collecte Message : "My lighthouse"
 • - Slotlied: Heer wijs mij Uw weg (Opwekking 687) (staande)
 • - Zegen
 • - Samenzang: nogmaals Houd vol (Opwekking 799)
 • - Message zingt nog een lied bij uitgaan van de kerk

btnordevandienstbtnluisteren btndownloaden