8 juli 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst  op 8 juli 2018

Voorganger Dhr. Cock Kroon uit Barneveld

 • Welkom en afkondigingen
 • Intochtslied: Lied 317 : 1 (NLB)
 • Stil gebed, votum en bemoediging
 • Zingen: Lied 317 : 2, 3 (NLB)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Lukas 15:11-32 (NBV)
 • Zingen: Psalm 102 : 1, 11, 13 (NLB)
 • Verkondiging
 • Zingen: Lied 939 : 1, 2, 3 (NLB)
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 148 : 6 (NLB)
 • Dankgebed en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Psalm 119 : 12, 66 (NLB)
 • Zending en zegen, besloten met gezongen amen.

btnluisteren btndownloaden