5 augustus 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 5 augustus 2018
Voorganger: Prop. J. Bassie

 • Intochtslied: Psalm 118: 1, 10
 • Stil gebed, votum en zegengroet
 • Zingen: Lied 538 'Een mens te zijn op aarde...'
 • Lezing van het Gebod
 • Zingen: Psalm 19: 3, 4
 • Gebed om de verlichting met de heilige Geest
 • Moment met de kinderen, kinderen naar nevendienst
 • Schriftlezing:
 • Ruth 4:11-22
 • Zingen: Psalm 72: 2, 4
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 98: 2, 4
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 969 'In Christus is noch west noch oost...'
 • Zegenbede

 btnluisteren btndownloaden