28 oktober 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Sing-Inn op  zondagavond 28 oktober 2018
Voorganger Maaike Wolswinkel uit Scherpenzeel
Voor de uitgewerkte orde van dienst met de liedteksten klikt u onderaan op de knop Orde van dienst!

 • Zingen Opwekking 671 Lof aanbidding
 • Welkom & afkondigingen
 • Zingen Opwekking 685 Hosanna
 • Zingen Opwekking 430 Heer ik prijs Uw grote naam
 • Stil gebed
 • Zingen Opwekking 815 Vul dit huis met Uw glorie
 • Zingen  Opwekking 510 Dit is mijn verlangen
 • Zingen Opwekking 697 Al wat ik ben
 • Bijbelwoorden
 • Zingen Opwekking 720 God maakt vrij
 • Woordmoment nav thema door Maaike Wofswinkel
 • Zingen Opwekking 763 Lord i need You
 • Zingen Opwekking 569 Regeer in mij, over al wat leeft
 • Zingen Opwekking 804 Good, good Father
 • Zingen Opwekking 680 Mighty to save
 • Dank en aanbidding aan God
 • Collecten & zingen : Who you Say i am – Hillsong Worship
 • Slotlied- Zingen Opwekking 807 God van licht
btnordevandienst btnluisteren btndownloaden