4 november 2018, Ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Ochtenddienst op 4 november 2018
Voorganger:Ds. J. Hansum - Doopdienst
In deze dienst wordt de doop bediend aan: Melle Mason Bloemendal - Marijn Willem Brons -Albert van Donkelaar - Michelle Mulder – Jan Pepijn Stomphorst - Pim Thomassen
Organist Ina Tamerus m.m.v. combo

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 79: 5 O Heer wij zijn het volk door u verkoren
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Zingen HH 555 Dank U Vader van de lichten
 • Presentatie van doopouders en dopelingen
 • Woorden bij de doop
 • Gebed
 • Doopbeloften
 • Zingen: HH 506 Laat de kinderen tot mij komen
 •  (dopelingen worden binnengebracht)
 • Moment met de kinderen
 • ‘Hier ben je dan’ (gezongen en gespeeld door Marloes Stomphorst)
 • Bediening van de doop aan: Melle Mason Bloemendal - Marijn Willem Brons - Albert van Donkelaar - Michelle Mulder - Jan Pepijn Stomphorst - Pim Thomassen
 • Ontsteken doopkaarsen
 • Vraag aan gemeente:Gemeente, wilt u deze kinderen naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof en hen helpen Jezus te volgen? Antwoord: ja, dat willen wij.
 • Zingen: HH61 De Here zegent jou
 • (dopelingen worden de kerk uitgedragen)
 • Gebed
 • Kinderen gaan naar de kindernevendienst
 • Schriftlezing: Matteüs 6: 9-13 (Bijbel in gewone taal)
 • Zingen: HH 729: 1,2,3en 4  Mijn hart wacht stil op U mijn Heer
 • Verkondiging (afbeelding zie onder de knop orde van dienst)
 • Muzikale meditatie
 • Zingen: HH 321: 1,3 en 4 Wees mijn verlangen
 • Moment van gedenken
 • Zingen Psalm 130: 3
 • Voorbeden, dankzegging, stil gebed en Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Tijdens de collecte speelt het combo HH 429 Nog voordat je bestond
 • Slotlied: LB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Zending en zegen

Preek nalezen? Dat kan op Preach-it.nl

btnordevandienst btnluisteren btndownloaden