4 november 2018, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2018

Avonddienst op 4 november 2018
Voorganger Da. A.M. Verbaan-van den Heuvel

 • Orgelspel
 • Zingen: Lied 8a: 1,2 en 3
 • Stil Gebed
 • Bemoediging en Groet
 • Zingen: Lied 8a: 4,5 en 6
 • Gebed om de Geest
 • Schriftlezing: Psalm 137
 • Zingen: Lied 713: 1,3 en 4
 • Matt. 8: 1-13
 • Zingen: Lied 840
 • Verkondiging
 • meditatief orgelspel
 • Zingen:Lied 837: 1,3 en 4
 • Geloofsbelijdenis,
 • beantwoorden we met het zingen van Psalm 111: 2 en 5
 • Dank- en Voorbeden
 • Stil Gebed
 • Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 908: 1,2 en 7
 • Zegen

 btnluisteren btndownloaden