5 januari 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 5 januari 2020
Voorganger: ds GA Kansen

Welkom en mededelingen
Lied Psalm 100: 2 en 4 Roept uit met blijdschap
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 286: 1 en 2 Waar de mensen dwalen in het donker
Gebed
Schriftlezingen: Jeremia 31: 10-17 @ Mattheus 2: 13-18
Lied 488 In den beginne was het Woord
Verkondiging
Muzikale meditatie bij orgel- of pianospel
Antwoordlied Lied 474 Loof God, gij christenen, maak Hem groot
Geloofsbelijdenis
Lied 517: 1 en 3 Christus, uit God geboren
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 517: 4 en 5 Gij. licht van den beginne
Gezongen amen (3x)

 btnluisteren btndownloaden