12 januari 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 12 januari 2020
Voorganger ds. W. Schaap

Welkom en afkondigingen
Intochtslied: psalm 97 : 1 en 2 Groot koning is de Heer…
Bemoediging en groet
We gaan zingen : Psalm 97 : 5 en 6 Gij die God liefhebt , haat….
Gebed om vergeving en ontferming
We gaan zingen: Psalm 79 : 5 O Heer, wij zijn het volk door U verkoren ….
Vanuit het geloof, dat God ons in zijn liefde en genade heeft gehoord en vergeven , luisteren we naar een leefregel : Kolossenzen 3:1-11 NBV
We gaan zingen: Lied 351 In U zijn wij begrepen
Gebed om de Heilige Geest
Zingen : Lied 944 : 1,2 en 3 O Heer verberg U niet voor mij
Moment met de kinderen
We gaan zingen het kinderlied van vanmorgen : Hemelhoog 503
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Evangelielezing: Mt 3 : 1-17 NBV
We gaan zingen: Lied 523 Christus ging als eerste
Verkondiging
We gaan zingen Hemelhoog 324 Christus, Woord van den beginne
Kinderen komen terug
Inzameling der gaven tijdens orgelspel en zingen Lied 526 : 1 en 2 Juich voor de koning van de Joden
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Als slotlied gaan we zingen: Hemelhoog 652 O , Jezus hoe vertrouwd en goed….in beurtzang als volgt : Allen 1, 6 en 7; mannen 2 en 4, vrouwen 3 en 5
Zegen

 btnluisteren btndownloaden