11 maart 2020, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Avonddienst op 11 maart 2020 - Biddag voor Gewas en Arbeid

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens

 - Intochtslied: Psalm 145:1, 2.
- Stil gebed, Votum en Groet,
- Zingen: Psalm 145: 4.
- Gebed.
- Bijbellezing: Matteüs 15: 21-28
- Zingen: Lied 103c: 1,2,3
- Verkondiging: Kruimels zijn genoeg
- Zingen: Psalm 65: 1,2,5
- Voorbeden.
- Collecte
- Slotlied: Lied 117a
- Zegen met als amenlied: Lied 415:3.

 btnluisteren btndownloaden