15 maart 2020, ochtend

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2019

Ochtenddienst op 15 maart 2020
Voorganger dhr. A. Brinkman

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Liedboek 84a: 1, 2 & 4 “Wat hou ik van uw huis”
Stil gebed, bemoediging en groet
Vervolg intochtslied: Liedboek 84a: 5 (incl. eindregel “Wat hou ik van uw huis!”)
Gebed van toenadering
Woord van bevrijding: Johannes 3: 14-17
Lied: HemelHoog 125: 1, 2 & 3 “Als je veel van iemand houdt”
Gebed om de Heilige Geest
Moment met de kinderen
Eerste Schriftlezing: Matteüs 14: 22-33
Lied: Liedboek 837: 1 “Iedereen zoekt U, jong of oud”
Tweede Schriftlezing: 1 Petrus 1: 13-21
Lied: Liedboek 837: 3
Verkondiging met als thema: Twijfel
Muzikale meditatie
Antwoordlied: Liedboek 939: 1, 2 & 3 “Op U alleen, mijn licht, mijn kracht”
Kinderen komen terug
Voorbeden, dankzegging, stil gebed, Onze Vader
Collecten
Zingen tijdens de collecten: “Heer, wijs mij uw weg”.:
Slotlied: Liedboek 150a: 1, 2, 3 & 4 “Geprezen zij God”
Zegenbede

 btnluisteren btndownloaden