0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Begrippenlijst - A

Advent
Is afgeleid van adventus wat ‘komst’ betekent en is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest, de tijd van verwachting van de komst van de Here Jezus, maar ook de verwachting van Zijn wederkomst. Advent begint op de eerste zondag die valt tussen 27 november en 3 december en duurt altijd vier weken. Op de adventszondagen worden afhankelijk van de adventszondag, één, twee, drie of vier kaarsen ontstoken.
Alpha cursus
Genoemd naar de eerste letter van het Griekse alfabet. Een cursus die in veel kerken gegeven wordt aan mensen die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof. We kunnen het beschouwen als een instap cursus voor het christelijk geloof en wordt gegeven in tien avonden en een weekend en is bestemd voor: Mensen die het christelijk geloof willen verkennen, mensen die pas christen zijn geworden, mensen die nieuw zijn in de kerk en mensen die de basiselementen van het christelijk geloof nog eens willen doornemen.
Antependium
Letterlijke betekenis is ‘voorhangsel’. Hiermee worden bedoeld de stoffen die gehangen worden aan preekstoel of lezenaar of die een tafel bedekken. De kleuren ervan kunnen ook terugkomen in de stola van de voorganger. In Reformatorische kerken kent meestal alleen de kleur wit die de Avondmaalstafel met brood en beker bedekt.
De kleurstelling van de antependia is niet zomaar toevallig maar heeft een speciale betekenis:
- Wit: de kleur van zuiverheid en reinheid
- Paars: de kleur van inkeer, boete en rouw
- Rood: de kleur van vuur en van het martelaarschap
- Groen: de kleur van hoop, verwachting en toekomst
- Zalmrose: mengeling van paars en wit
Kleuren die tijdens het kerkelijk jaar worden gebruikt:
- Advent: Paars (behalve de derde zondag van Advent dan is de kleur zalmrose)
- Kerst: Wit
- 40-dagen tijd (vastentijd): Paars
- Witte donderdag: Wit
- Goede vrijdag: Paars of Rood
- Pasen t/m de zondag na Hemelvaart: Wit
- Pinksteren: Rood
- Pinksteren tot Advent: Groen
Apostel
Oorspronkelijk twaalf discipelen van Jezus die uitgezonden werden om het Evangelie van Jezus Christus aan de wereld te verkondigen. Ook Paulus noemde zich een apostel alhoewel hij niet tot de discipelen behoorde van Jezus Christus.