0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Begrippenlijst - H

Heilig Avondmaal
Een sacrament dat men zo noemt in de Protestantse kerken, door Jezus ingesteld aan de vooravond van zijn kruisiging tijdens de laatste avondmaaltijd. “Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.” (mat.26:26-28). Men gedenkt bij het breken van het brood en het drinken van de wijn het offer van Christus aan het kruis. Het Heilig Avondmaal houdt men een aantal keren per jaar. In de meeste Protestantse kerken mag deelnemen aan het heilig Avondmaal na belijdenis van het geloof te hebben gedaan.
Hemelvaartsdag
Wordt gevierd op de veertigste dag na Pasen en men gedenkt dan dat Jezus Christus naar Zijn Vader in de hemel is gegaan (Handelingen 1:9). Hemelvaartsdag valt altijd op donderdag.
Hervormingsdag
Hervormingsdag is de gedenkdag van de Protestantse kerken op 31 oktober. Op deze dag herdenkt men dat Maarten Luther op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen de Rooms Katholieke Kerk ophing aan de kerk van Wittenberg in Duitsland. Hiermee begon de Hervorming/Reformatie wat het begin van het Protestantisme betekende en een definitieve breuk met de Rooms Katholieke Kerk.
Huwelijk
In de Protestantse kerken wordt een zegen gevraagd over het huwelijk, dit wordt ook wel kerkelijke bevestiging van het burgerlijk huwelijk genoemd.