0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Begrippenlijst - M

Moderamen
Dagelijks bestuur van een kerk. Een synode en een kerkenraad van een gemeente waarvan meerdere kerken of gemeentes in een plaats zijn hebben een moderamen. Zij schrijft vergaderingen uit en doet daar de voorbereidingen voor. Meestal hebben een predikant, een ouderling en een diaken en als die er is, een ouderling kerkrentmeester zitting in het moderamen.