0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Begrippenlijst - R

Raad van kerken
De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 17 christelijke kerken in Nederland. Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken:
1) de samenwerking en het streven naar eenheid tussen de kerken
2) de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving en
3) de ontmoeting met mensen van andere religies.
De Raad onderhoudt relaties met vele kerken en de brede oecumenische beweging in Nederland en wereldwijd, maar ook met vertegenwoordigers van andere religies, met overheden, politieke partijen en tal van maatschappelijke organisaties.
Reformatie
Een Godsdienstige beweging in de 16e eeuw ingezet door Maarten Luther en later voortgezet door Johannes Calvijn als reactie op de misstanden in de Rooms Katholieke Kerk. De leer van de reformatie (ook wel hervorming genoemd) kan samengevat worden door te zeggen dat men niet door werken de zaligheid kan verdienen maar dat dit enkel genade van God is.