0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Begrippenlijst - S

Sabbat
De Joodse rustdag, de zevende dag van de week, dat is de zaterdag. Zoals in de tien geboden wordt gesteld dat God rustte na de zesde scheppingsdag en Hij heiligde de zevende dag.
Sacramenten
Een sacrament is een gewijde handeling in de kerk en mag alleen gedaan worden door een daarvoor bevoegd persoon. In de Protestantse kerken kent men twee sacramenten namelijk de doop en het Heilig Avondmaal.
Schrift
De Bijbel wordt ook wel aangeduid met de Schrift, Heilige Schrift of wel met Schriftwoord.
Scriba
De scriba van de kerkenraad (secretaris) heeft behalve de zorg voor agenda en notulen ook de verantwoording voor het bijhouden van het ledenbestand van de gemeente, alsmede het zorgdragen dat er iedere zondag een voorganger op de preekstoel staat.
Stille zaterdag
De zaterdag tussen het sterven (Goede Vrijdag) en de opstanding (Pasen) in waarop Jezus in het graf lag.
Synode
Kerkelijke vergadering van afgevaardigden uit classis waar besluiten genomen worden die het gehele kerkgenootschap aan gaan. Deze vergadering vindt meestal om de drie jaar plaats.