0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Begrippenlijst - T

Theologie
Letterlijk ‘de kennis of leer aangaande God’. In het christendom bekend als een wetenschappelijke studie aangaande het christelijk geloof. Theologie wordt gedoceerd aan de verschillende universiteiten. De theologie kan onderverdeeld worden in de:
-Bijbelse theologie; kennis van Oude en Nieuwe Testament en kennis van de grondtalen Hebreeuws en Grieks
-Systematische Theologie; systematische analyse van het geloof, en de
-Praktische theologie; theologie waar christelijke kennis en het handelen daar naar in verband worden gebracht.