0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Begrippenlijst - W

Wedergeboorte
Letterlijk opnieuw geboren worden. Term die gebruikt wordt vanaf het moment dat iemand tegen God zegt dat hij als zondaar niet voor God kan bestaan en Jezus Christus erkent als Verlosser en koning van zijn leven.
Wet
Onder de wet wordt o.a. verstaan de tien geboden die door God aan Mozes zijn gegeven. In het Oude Testament staan niet minder dan 613 geboden en verboden. Jezus vatte de wet samen in de woorden: ”Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf” (Lukas 10:27)