0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Begrippenlijst - Z

Zegen
Kan betekenis hebben van heil of iets goeds maar kan ook een formule zijn die uitgesproken wordt. Aan het einde van een kerkdienst wordt vaak de priesterzegen aan de gemeente gegeven. De voorganger sterkt zijn handen zegenend over de staande gemeente uit en zegt: “De Here zegene u en behoede u; de Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.” Dit is gebaseerd op de bijbeltekst uit Numeri 6:24-26.
Zending
Afkomstig van het Latijnse woord missio wat zending betekent. Hier wordt onder verstaan; de verkondiging van het evangelie aan mensen die nog niet in staat zijn geweest om daar kennis van te nemen. De meeste kerken noemen de zending in Nederland ‘evangeliseren’ en het verspreiden van de het evangelie in andere, vaak ontwikkelings, landen. Zending is niet alleen het woord verkondigen maar ook de daadwerkelijk de mensen helpen.
Zonde
Alles wat de mens doet tegen de wil van God in. Dit kan zijn dat iets tegen de geboden van God in gaat of juist dat men nalaat om deze dingen te doen.