0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Begrippenlijst - B

Biddag
Biddag voor gewas en arbeid is een dag waarin de de gemeente bijeenkomt om de zegen van God te vragen over de arbeid en de gewassen die mogen groeien dan wel het eten wat we van het geld dat we daarmee verdienen kunnen kopen. Dankdag is de dag dat God gedankt wordt voor de zegeningen die we mede door onze arbeid mochten ontvangen. Traditioneel wordt er een speciale collecte gehouden waarin meestal gul gegeven wordt. In de PKN wordt dan twee maal op die dag een kerkdienst wordt gehouden. Sommige reformatorische scholen geven deze dag ook geen lessen.
Bekering
Letterlijk omkeren van de verkeerde weg die van God af gaat en een echte relatie met God aan gaan en zo de weg gaan die God wil dat we gaan. Dat is; Jezus volgen die zegt:”Ik ben de weg, de waarheid en het leven”. Soms wordt ook de term wedergeboren gebruikt. Bekering zouden we kunnen zien als de zichtbare gevolgen, in wandel en levenswijze, van de wedergeboorte.
Belijdenisgeschrift
is een geheel van artikelen waarin de kern van een geloof is samengevat, of een belangrijke formulering of spreuk die de kern van een religie uitdrukt. Zo kent men bijvoorbeeld de Apostolische geloofsbelijdenis en in Reformatorische kerken ook wel de drie formulieren van Enigheid die bestaan uit de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels ook wel de vijf artikelen tegen de Remonstranten genoemd.
Beroepen
Wanneer een gemeente geen dominee heeft, of wanneer de eigen predikant een beroep naar een andere gemeente heeft aangenomen, wordt er één gekozen om te beroepen. Er gaat dan een brief uit naar de betreffende persoon waarin hem/haar gevraagd wordt om voorganger te worden van de betreffende gemeente.
Bevindelijk
Naam van de manier van preken in de reformatorische kerken. Uitgangspunt hierbij de is de Statenvertaling als het Woord van God met absoluut gezag en de oproep tot persoonlijke bekering. De bevinding is de ervaring van het spreken van God tot de zondige mens en de uitwerking ervan door het werk van de Heilige Geest
Bijbel
De Bijbel is het Woord van God. De letterlijke betekenis is: boeken (van het Griekse woord Biblia). De Bijbel bestaat uit twee delen: Het Oude Testament (ook wel de Hebreeuwse Bijbel genoemd en is oorspronkelijk in deze taal geschreven) dat bestaat uit 39 boeken. Hierin wordt de geschiedenis van het Joodse volk en het land Israël beschreven. Het Nieuwe Testament, dat gaat over het leven van Jezus Christus en het leven van de eerste Christengemeenten, is oorspronkelijk geschreven in het Grieks en bestaat uit 27 boeken. De Bijbel wordt ook wel de heilige Schrift genoemd.
Bijbelvertaling
De bijbel is in het Nederlands vertaald. Eén van de oudste vertalingen die in Nederland wordt gebruikt is de Statenvertaling. Deze stamt uit de 17e eeuw en wordt nog in aantal reformatorische kerken in de diensten, thuis en op scholen gebruikt. De Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap van 1951 (kortweg NBG of NBG1951 genoemd) is de laatste tientallen jaren de meeste gebruikte vertaling in de Protestantse kerken. Sinds 2004 wordt in plaats van de NBG de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV genoemd), uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap, in veel kerken gebruikt