0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Begrippenlijst - D

Dankdag
Zie Biddag
Diaken
Iemand die gaat over het diaconaat; de hulpverlening aan de mens in nood. De diaken maakt deel uit van de kerkenraad.
Discipel
Leerling van Jezus Christus. Jezus verzamelde tijdens zijn leven 12 discipelen rondom zich om hen te onderwijzen. Na de opstanding en uitstorting van de Heilige Geest werden de discipelen uitgezonden om het evangelie te verkondigen en worden ze apostelen (=gezondene) genoemd.
Dogma
Leerregel gebaseerd op geloof, bepaalde geloofsaanname die men voor gezaghebbend houdt.
Dominee
De dominee of predikant is voorganger in een Protestantse kerk die na een universitaire studie beroepen kan worden tot ‘herder en leraar’ in een gemeente. Zijn belangrijkste taken zijn: de preken houden in de kerk, het toedienen van de sacramenten, de pastorale zorg van de gemeenteleden, het geven van bijbelonderwijs of catechisatie aan jongeren en ouderen, het verzorgen van begrafenis of crematie plechtigheden en de inzegening van huwelijken. Vaak is de dominee ook de voorzitter van de kerkenraad. Het is gebruikelijk dat een dominee tenminste voor vier jaar verbonden is aan een plaatselijke gemeente.
Doop
In Matteus 28:19 geeft Jezus de volgende opdracht: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.”
De doop vindt plaats door onderdompeling of door het voorhoofd te overgieten met water onder het spreken van de woorden “Ik doop u in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes” of in iets moderner Nederlands: “Ik doop je in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.”
Er zijn gemeenten waar men de kinderdoop kent, een baby wordt op deze manier dooplid van de gemeente. Ook zijn er gemeenten waar men de volwassendoop kent door het overgieten van het voorhoofd met water of door onderdompeling in een doop bassin. Het water heeft een symbolische functie en is reinigend. De betekenis van de doop is dan ook dat men het teken ontvangt van de vergeving (of afwassing) van de zonde.