0-9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Begrippenlijst - E

Emeritus of emeritaat
Naamgeving voor een gepensioneerde predikant die geen eigen gemeente meer heeft maar soms, of zelfs veel meer dan soms, nog voor gaat in een gemeente.
Evangelie
Komt van het Griekse woord evangelion en betekent letterlijk: Goede of blijde boodschap. In het christendom betekent het ‘de heil brengende boodschap van de bijbel’. Met evangelie worden ook de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament aangeduid te weten: het evangelie van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. In deze vier evangeliën wordt de geboorte, het leven en sterven van Jezus Christus, Zijn opstanding en hemelvaart beschreven. De schrijvers van de evangeliën worden ook wel evangelist genoemd.
Evangelische liedbundel
Verzameling van 503 gospel en praiseliederen dat wordt uitgegeven door het Evangelisch Werkverband en wordt gebruikt als aanvulling op het Liedboek voor de Kerken dat de officiële kerkelijke zangbundel is. Soms worden de liederen door een orgel begeleid, vaak echter ook door een muziekgroep of praiseband.
Evangelist
Schrijver van een evangelie, te weten Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Het woord evangelist wordt ook wel gebruikt voor iemand die evangeliseert. Dat is het verspreiden van de goede boodschap (wat Jezus in de wereld is komen doen voor u en jou).