Jaargang 45 - 2001

op . Gepost in Kerkblad

Uitgave Verschijningsdatum Meditatie Tekst Thema
Nr 1 18 januari 2001 Ds. A. Groeneveld Marcus 1:37 Op zoek naar Jezus
Nr 2 15 februari 2001 Ds. A. Groeneveld Johannes 5 Geen mens
Nr 3 15 maart 2001 Ds. A. Groeneveld Psalm 22:4 Leven tussen Kyrië en gloria
Nr 4 12 april 2001 Ds. A. Groeneveld Mattheüs 28:8 Pasen... met vrees en grote blijdschap
Nr 5 17 mei 2001 Ds. A. Groeneveld 1 Petrus 4:10 Uitdelers van genadegaven (1)
Nr 6 14 juni 2001 Ds. A. Groeneveld 1 Petrus 4:10 Uitdelers van genadegaven (2)
Nr 7 12 juli 2001 Ds. A. Groeneveld Psalm 42:3 Het verschil tussen H2O en Water
Nr 8 13 september 2001 Ds. A. Groeneveld Psalm 127:1 Bouwvakkers gevraagd
Nr 9 18 oktober 2001 Ds. A. Groeneveld Leviticus 25:10 Jubeljaar
Nr 10 15 november 2001 Ds. A. Groeneveld Filippenzen 1:23 Rond het einde van het kerkelijk jaar
Nr 11 13 december 2001 Ds. A. Groeneveld Lucas 1:30 en 31 Genade bij God