Jaargang 54 - 2010

op . Gepost in Kerkblad

Uitgave Verschijningsdatum Meditatie Tekst Thema
Nr 1 16 januari 2010 Ds. A. Groeneveld Mattheüs 6:25-27 Geen zorgen
Nr 2 18 februari 2010 Ds. A.L. Rijken-Hoevens   Geloof, hoop en liefde
Nr 3 18 maart 2010 Ds. A. Groeneveld Johannes 12:24 Sterven om te leven
Nr 4 16 april 2010 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Johannes 20:18 Ik heb de Heer gezien
Nr 5 13 mei 2010 Ds. A. Groeneveld Handelingen 1:4 Wachten
Nr 6 24 juni 2010 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Kolossenzen 3:17 Dank aan God
Nieuwsbrief 1 juli 2010 Ds. A. Groeneveld Genesis 2:2 Rust... goed voor u
Nieuwsbrief 2 augustus 2010 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Psalm 11:1 Bij de Here schuil ik
Nr 7 9 september 2010 Ds. A. Groeneveld Psalm 1:3 Als een boom aan het water
Nr 8 14 oktober 2010 Ds. A.L. Rijken-Hoevens   Woelige tijden
Nr 9 18 november 2010 Leo van Koesveld Exodus 14:10 De weg van Israël
Nr 10 16 december 2010 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Lukas 2:1, 6 en 15 En het geschiedde...