Jaargang 61 - 2017

op . Gepost in Kerkblad

UitgaveVerschijningsdatumMeditatieTekst Schrijver
Nr 1  10 januari 2018  Christus Jezus onze Hoop  1 Timotheus 1 : 1b  Ds. J. Hansum
Nr 2 7 februari 2018  Waar ben je?    Kees Verduijn
Nr 3 7 maart 2018  "Alles wat over ons geschreven is ..."  Lied 556, oud : gezang 173  Ds. W. Schaap
Nr 4 11 april 2018  Het is Volbracht  Psalm 22 Ds. A. Juffer
Nr 5  9 mei 2018  Pinksteren - God wil in mensen wonen  Joh. 14:23  Ds. W. Schaap
Nr 6 13 juni 2018  “Lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten?  Joh.21:5, HSV  
Nieuwsbrief 1 22 juli 2018  Ongehinderd  Handelingen 28,31 HSV  Ds. J. Hansum
Nr 7 5 september 2018  De gelukkigste mensen  Psalm 84 : 5, 6, 13  Cock Kroon
Nr 8  10 oktober 2018  De Naam van de HEER is een sterke tore  Spreuken 18:10  Kees Verduijn
Nr 9 14 november 2018

 “...die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen
de werken van Zijn handen.”

 Psalm 138:8  Alex Brinkman
Nr 10  12 december 2018  Vol verwachting klopt ons hart  2 Petrus 3:13, HSV  Cock Kroon

Jaargang 62 - 2018

op . Gepost in Kerkblad

UitgaveVerschijningsdatumMeditatieTekstSchrijver
Nr 1  10 januari 2018  Maranatha, Kom, Heer Jezus  1 Korinthe16:22; Openbaringen 22:20  Kees Verduijn
Nr 2 7 februari 2018  Het zout van de aarde  Mattheus 5 : 13-16 Giel Stomphorst
Nr 3 7 maart 2018  Twee leermomenten   Alex Brinkman
Nr 4 11 april 2018  Een tweede kans  Johannes 21:15 Cock Kroon
Nr 5  9 mei 2018 24-uurs economie Exodus 16:21-30 Giel Stomphorst
Nr 6 13 juni 2018 Rivieren van levend water Joh. 7 : 37,38 Kees verduijn
Nieuwsbrief 1 22 juli 2018      
Nr 7 5 september 2018 Een vriend heeft ten alle tijde lief      Spreuken 17:17 Cock Kroon
Nr 8  10 oktober 2018 Het nachtschip Openbaring 21:5-8 Giel Stomphorst
Nr 9 14 november 2018 Known unto God   Kees Verduijn
Nr 10  12 december 2018 Stille Nacht! Heilige Nacht!   Alex Brinkman

Jaargang 58 - 2014

op . Gepost in Kerkblad

UitgaveVerschijningsdatumMeditatieTekstThema
Nr 1 15 januari Dhr. Kees Verduijn Micha 6:8 Wat vraagt de Heer van je?
Nr 2 12 februari Ds. W. Schaap Lied 566/Gezang 359 De dood is in ons bloed
Nr 3 12 maart Ds. J. Hansum Mattheus 4:1-11 Het neerwaartse pad van Jezus
Nr 4 9 april Ds. W. Schaap   Verschenen is de heerlijke dag
Nr 5 14 mei  Ina Hansum

Jesaja 43:1-5a

Johannes 20: en 11-18

 Bij je naam genoemd
Nr 6 18 juni  Ds. J. Hansum  Markus 16:15-20  Ziekenzalving
Nieuwsbrief 1 6 juli      
Nieuwsbrief 2 3 augustus      
Nr 7 3 september  Ds J. Hansum Genesis 12:1 en 4a  Op weg gaan
Nr 8 8 oktober  Ds J. Hansum Psalm 36  
Nr 9 12 november  Ds. W. Schaap    Ik ben, ik zal er zijn
Nr 10 10 december  Ds. J. Hansum    De parabel van de klokkenmaker

Jaargang 57 - 2013

op . Gepost in Kerkblad

Uitgave Verschijningsdatum Meditatie Tekst Thema
Nr 1 16 januari 2013 Dr. G.W. Marchal   De Klokkenmaker
Nr 2 13 februari 2013 Ds. A.M. Verbaan-vd Heuvel 1 Joh. 4:7-21 De Taal der Liefde
Nr 3 13 maart 2013 Dr. G.W. Marchal   Onderweg naar Pasen
Nr 4 10 april 2013 Ds. AM. Verbaan- Vd Heuvel Ezechiël 11: 17 -20 Wie heeft er een douche nodig?
Nr 5 15 mei 2013 Dr. G.W. Marchal Efeze 2:22 Inwoning
Nr 6 19 juni 2013 Da. A.M. Verbaan-vd Heuvel Genesis 49: 31b Lea en Jacob
Nieuwsbrief 1 14 juli 2013      
Nieuwsbrief 2 4 augustus 2013      
Nr 7 4 september 2013      
Nr 8 9 oktober 2013 Ds. J. Hansum   Doe ons de eenvoud vinden
Nr 9 13 november 2013 Ds. W. Schaap   Wat een tijd
Nr 10 11 december 2013 Ds. J. Hansum Joh. 3:30 Hij groter, ik kleiner

 

Jaargang 59 - 2015

op . Gepost in Kerkblad

UitgaveVerschijningsdatumMeditatieTekstThema
Nr 1  14 januari 2015 Kees Verduijn Marcus 1:8 Dopen
Nr 2  11 februari 2015 Ds. W. Schaap Lucas 18:34 Onbegrip
Nr 3  18 maart 2015 Ds. J. Hansum    Paaspreek Chrysostomus
Nr 4  15 april 2015 Ds. W. Schaap Col 3:3 Na Pasen
Nr 5  13 mei 2015 Ina Hansum Psalm 23:1 Vertrouwen
Nr 6  17 juni 2015 Ds. W. Schaap Psalm 8 Natuurpsalm of geloofspsalm?
Nieuwsbrief 1  26 juli 2015      
Nr 7  09 september 2015 Ds. J. Hansum   Leven in het koninkrijk
Nr 8  14 oktober 2015 Ds. W. Schaap   Waar een woord is, is een weg
Nr 9  18 november 2015 Kees Verduijn Lukas 19:5

“…kom vlug naar beneden, want vandaag
moet ik in jouw huis verblijven”

Nr 10  16 december 2015 Advent   Ds. Arjan Plaisier

Jaargang 43 - 1999

op . Gepost in Kerkblad

Uitgave Verschijningsdatum Meditatie Tekst Thema
Nr 1 14 januari 1999 H. Zeefat   De echte Koning Winter
Nr 2 11 februari 1999 Ds. A. Groeneveld Lukas 11:28 Tijd voor grote schoonmaak
Nr 3 25 maart 1999 Ds. A. Groeneveld   Thema sdfasdf
Nr 4 21 april 1999 H. Zeefat   Pinkstervuur!
Nr 5 20 mei 1999 Ds. A. Groeneveld Handelingen 2:14 en 16 Pinksteren: "Dit is het"
Nr 6 17 juni 1999 Ds. A. Groeneveld Romeinen 9:31 en 32 De eindstreep halen
Nr 7 15 juli 1999 H. Zeefat   Een knijpkat...
Nr 8 16 september 1999 Ds. A. Groeneveld Deuteronomium 6:4 Levend onderwijs (1)
Nr 9 14 oktober 1999 Ds. A. Groeneveld Deuteronomium 6:4, 6 en 7 Levend onderwijs (2)
Nr 10 18 november 1999 H. Zeefat   Advent, een tijd vol verwachting!
Nr 11 16 december 1999 Ds. A. Groeneveld Micha 1:3 De wekker gaat...

 

Jaargang 44 - 2000

op . Gepost in Kerkblad

Uitgave Verschijningsdatum Meditatie Tekst Thema
Nr 1 20 januari 2000 Ds. A. Groeneveld Efeze 4:20 Eigenlijk...
Nr 2 17 februari 2000 H.D. Zeefat   Onkruid vergaat niet...
Nr 3 16 maart 2000 Ds. A. Groeneveld Ezechiël 22:30 In de bres springen...
Nr 4 13 april 2000 Ds. A. Groeneveld Heidelberger Cat. 16 Jezus' sterven... waarom?
Nr 5 18 mei 2000 H.D. Zeefat   Ik ben de ware wijnstok...
Nr 6 15 juni 2000 Ds. A. Groeneveld Openbaring 3:13 Luisteroefening
Nr 7 13 juli 2000 Ds. A. Groeneveld Openbaring 3:13 Dat is het einde
Nr 8 14 september 2000 H.D. Zeefat Marcus 8:27-33 De belijdenis van Petrus
Nr 9 12 oktober 2000 Ds. A. Groeneveld Lucas 7:9 Groot geloof
Nr 10 16 november 2000 Ds. A. Groeneveld Klaagliederen 3:22 en 23 Groot is uw trouw
Nr 11 14 december 2000 H.D. Zeefat Lucas 1:28 Avé Maria

 

Jaargang 45 - 2001

op . Gepost in Kerkblad

Uitgave Verschijningsdatum Meditatie Tekst Thema
Nr 1 18 januari 2001 Ds. A. Groeneveld Marcus 1:37 Op zoek naar Jezus
Nr 2 15 februari 2001 Ds. A. Groeneveld Johannes 5 Geen mens
Nr 3 15 maart 2001 Ds. A. Groeneveld Psalm 22:4 Leven tussen Kyrië en gloria
Nr 4 12 april 2001 Ds. A. Groeneveld Mattheüs 28:8 Pasen... met vrees en grote blijdschap
Nr 5 17 mei 2001 Ds. A. Groeneveld 1 Petrus 4:10 Uitdelers van genadegaven (1)
Nr 6 14 juni 2001 Ds. A. Groeneveld 1 Petrus 4:10 Uitdelers van genadegaven (2)
Nr 7 12 juli 2001 Ds. A. Groeneveld Psalm 42:3 Het verschil tussen H2O en Water
Nr 8 13 september 2001 Ds. A. Groeneveld Psalm 127:1 Bouwvakkers gevraagd
Nr 9 18 oktober 2001 Ds. A. Groeneveld Leviticus 25:10 Jubeljaar
Nr 10 15 november 2001 Ds. A. Groeneveld Filippenzen 1:23 Rond het einde van het kerkelijk jaar
Nr 11 13 december 2001 Ds. A. Groeneveld Lucas 1:30 en 31 Genade bij God

 

Jaargang 46 -2002

op . Gepost in Kerkblad

Uitgave Verschijningsdatum Meditatie Tekst Thema
Nr 1 17 januari 2002 Ds. A. Groeneveld Lucas 2:49 Genade bij God
Nr 2 14 februari 2002 Ds. A. Groeneveld Psalm 71:3 Jong geleerd, oud gedaan (1)
Nr 3 14 maart 2002 Ds. A. Groeneveld Psalm 71:18 Jong geleerd, oud gedaan (2)
Nr 4 18 april 2002 Ds. A. Groeneveld Johannes 20:29 Niet zien en toch geloven
Nr 5 16 mei 2002 Ds. A. Groeneveld Handelingen 2:2 en 3 Wij staan in vuur en vlam
Nr 6 13 juni 2002 Ds. A. Groeneveld Jeremia 31:33 Vurig verlangen
Nr 7 18 juli 2002 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Lucas 7:9 De waarde van mijn leven
Nr 8 12 september 2002 Ds. A. Groeneveld Lucas 8:4-15 Een zaaier ging uit om te zaaien
Nr 9 17 oktober 2002 Ds. A. Groeneveld 1 Corinthe 12:3 Jezus is Heer
Nr 10 14 november 2002 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Mattheüs 25:1-13 Waakt dan!
Nr 11 12 december 2002 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Lucas 1:78 en 79 Zonsopgang

 

Jaargang 47 - 2003

op . Gepost in Kerkblad

Uitgave Verschijningsdatum Meditatie Tekst Thema
Nr 1 16 januari 2003 Ds. A. Groeneveld 3 Johannes 1:2 De beste wensen
Nr 2 13 februari 2003      
Nr 3 13 maart 2003      
Nr 4        
Nr 5        
Nr 6 12 juni 2003 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Handelingen 2:7 en 8 Doorbraak
Nr 7 10 juli 2003 Ds. A. Groeneveld Genesis 2:3, Marcus 6:31 Holydays
Nr 8 11 september 2003 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Lucas 19:5 Jezus te gast
Nr 9 9 oktober 2003 Ds. A. Groeneveld Lucas 16:20 Lazarus
Nr 10 13 november 2003 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Romeinen 1:17 Vernieuwing: Re-formatie
Nr 11 18 december 2003 Ds. A. Groeneveld Jesaja 9:5 Anders dan anders

 

Jaargang 48 - 2004

op . Gepost in Kerkblad

Uitgave Verschijningsdatum Meditatie Tekst Thema
Nr 1 15 januari 2004 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Lucas 2:21  
Nr 2 12 februari 2004 Ds. A. Groeneveld Mattheüs 13 en 14 De brede en de smalle weg
Nr 3 11 maart 2004 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Lucas 22:32  
Nr 4 8 april 2004 Ds. A. Groeneveld Marcus 16:2 Wat een dag...
Nr 5 13 mei 2004 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Efeze 3:14-19 De volheid van de Geest
Nr 6 16 juni 2004 Ds. A. Groeneveld Handelingen 8:4-40 Niet afhankelijk van mensen
Nr 7 15 juli 2004 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Mattheüs 6:33 Genieten van de genade
Nr 8 16 september 2004 Ds. A. Groeneveld Psalm 100:2 Dagwerk
Nr 9 14 oktober 2004 Ds. A.L. Rijken-Hoevens 1 Petrus 2:4 en 5 Geloven: hoe geef je dat handen en voeten?
Nr 10 17 november 2004 Ds. A. Groeneveld Prediker 7:2 Rouwen en feestvieren!?
Nr 11 16 december 2004 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Mattheüs 5:16  

 

Jaargang 49 - 2005

op . Gepost in Kerkblad

UitgaveVerschijningsdatumMeditatieTekstThema
Nr 1 13 januari 2005 Ds. A. Groeneveld Psalm 90:12 Maak de balans op...
Nr 4 14 april 2005 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Jeremia 9:22 en 23  
Nr 5 12 mei 2005 Ds. A. Groeneveld Handelingen 2:4 Allen vervuld
Nr 6 16 juni 2005 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Johannes 6:48-52 Brood voor de wereld
Nr 7 14 juli 2005 Ds. A. Groeneveld Marcus 6:31 Rust... goed voor u!
Nr 8 15 september 2005 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Handelingen 10:2 en 3 Horen, zien en spreken
Nr 9 13 oktober 2005 Ds. A. Groeneveld Handelingen 6:7 Groei-groepen
Nr 10 17 november 2005 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Openbaring 21:1-6 Tranen
Nr 11 15 december 2005 Ds. A. Groeneveld Micha 5:1 God rekent anders

Jaargang 50 - 2006

op . Gepost in Kerkblad

Uitgave Verschijningsdatum Meditatie Tekst Thema
Nr 1 19 janari 2006 Ds. A.L. Rijken-Hoevens   Kent u de vier G's?
Nr 2 16 februari 2006 Ds. A. Groeneveld Lukas 4:23 In vervulling horen gaan
Nr 3 16 maart 2006 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Psalm 43 Voorbereiding op Pasen
Nr 4 14 april 2006 Ds. A. Groeneveld Johannes 13:7 Avond van het weten
Nr 5 18 mei 2006 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Handelingen 16:6 en 7 Luisterend leven
Nr 6 22 juni 2006 Ds. A. Groeneveld Handelingen 4:10 Vrijmoedigheid
Nr 7 20 juli 2006 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Jakobus 4:13-17 De voorwaarden van Jakobus
Nr 8 14 september 2006 Ds. A. Groeneveld Prediker 11:6 Zaaien bij tegenwind...!?
Nr 9 12 oktober 2006 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Johannes 14:6 Jezus' code
Nr 10 16 november 2006 Ds. A. Groeneveld 1 Petrus 4:7 en 8 Met het ook op de toekomst
Nr 11 14 december 2006 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Gezang 117 Hoe zal ik u ontvangen

 

Jaargang 51 - 2007

op . Gepost in Kerkblad

Uitgave Verschijningsdatum Meditatie Tekst Thema
Nr 1 18 januari 2007 Ds. A. Groeneveld Marcus 1:27 Bevrijdend nieuws
Nr 2 15 februari 2007 Ds. A.L. Rijken-Hoevens    
Nr 3 15 maart 2007 Ds. A. Groeneveld Johannes 13:6 Dit is de avond van het weten
Nr 4 12 april 2007 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Handelingen 1:8 Getuigen
Nr 5 17 mei 2007 Ds. A. Groeneveld Handelingen 1:14 Eendrachting... in bidden en smeken
Nr 6 14 juni 2007 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Mattheüs 14:22-36 Varen met God
Nieuwsbrief 1 juli 2007 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Psalm 84:13 Gelukkig de mens die op U vertrouwt
Nieuwsbrief 2 augustus 2007 Ds. A. Groeneveld Psalm 84:6 Gebaande wegen
Nr 7 13 september 2007 Ds. A. Groeneveld Johannes 15:5 Met het oog op de oogst
Nr 8 18 oktober 2007 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Psalm 62 Stil worden
Nr 9 15 november 2007 Ds. A. Groeneveld 2 Corinthe 12:9 De omgekeerde wereld
Nr 10 13 december 2007 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Gezang 147:2 De nederigheid van God

 

Jaargang 56 - 2012

op . Gepost in Kerkblad

Uitgave Verschijningsdatum Meditatie                                            Tekst Thema
Nr 1 19 januari 2012 Dr. G.W. Marchal   De ware Koning
Nr 2 16 februari 2012 Ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel Genesis 32:26 Loslaten én vasthouden
Nr 3 15 maart 2012 Dr. G.W. Marchal Matteüs 26:20 Zingen in de nacht
Nr 4 12 april 2012 Ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel Openb. 8:1b Herdenken
Nr 5 17 mei 2012 Dr. G.W. Marchal   Tellen en vertellen
Nr 6 21 juni 2012 Ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel Johannes 3:7 Opnieuw
Nieuwsbrief 1 juli 2012 Dr. G.W. Marchal   Korte stukjes...ter overdenking
Nieuwsbrief 2 augustus 2012 Dr. G.W. Marchal   Het land van geluk
Nr 7 6 september 2012 Dr. G.W. Marchal   De hand aan de ploeg
Nr 8 11 oktober 2012 Da. A.M. Verbaan- van den Heuvel   Hoe de kerk je jong kunt houden
Nr 9 15 november 2012 Dr. G.W. Marchal   Draaglast en Draagkracht
Nr 10 13 december 2012 Da. A.M. Verbaan-van den Heuvel Ruth 1 Licht achter de wolken

 

Jaargang 52 - 2008

op . Gepost in Kerkblad

Uitgave Verschijningsdatum Meditatie Tekst Thema
Nr 1 17 januari 2008 Ds. A. Groeneveld Psalm 92:13 en 16 Geloofsgroei
Nr 2 14 februari 2008 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Nehemia 1:4 Vergeten worden is ook een ramp
Nr 3 13 maart 2008 Ds. A. Groeneveld Marcus 12:10 Kruis en opstanding
Nr 4 17 april 2008 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Lucas 24:50 en 51 Zegen ontvangen
Nr 5 15 mei 2008 Ds. A. Groeneveld Numeri 11:29 Het Pinksterverlangen van Mozes
Nr 6 26 juni 2008 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Mattheüs 25:40  
Nieuwsbrief 1 juli 2008 Ds. A. Groeneveld Psalm 44:24 Niet klagen over God maar bij God
Nieuwsbrief 2 augustus 2008 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Dooplied Luther De Heilige Doop
Nr 7 4 september 2008 Ds. A. Groeneveld 1 Koningen 3:5 Vorming en toerusting
Nr 8 16 oktober 2008 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Handelingen 17:11 en 12 God vereren
Nr 9 13 november 2008 Ds. A. Groeneveld Psalm 6:9 De tranen voorbij
Nr 10 18 december 2008 Ds. A.L. Rijken-Hoevens   Strijd om Christus' verjaardag

 

Jaargang 53 - 2009

op . Gepost in Kerkblad

Uitgave Verschijningsdatum Meditatie Tekst Thema
Nr 1 15 januari 2009 Ds. A. Groeneveld Openbaring 5:5 De draak en het lam
Nr 2 11 februari 2009 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Jona 3:8 Weerbaar en waakzaam
Nr 3 11 maart 2009 Ds. A. Groeneveld Openbaring 4:2 Er wordt geregeerd
Nr 4 9 april 2009 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Marcus 16:6 Jezus is opgewekt
Nr 5 14 mei 2009 Ds. A. Groeneveld Openbaring 6:1 De zwarte en de witte ruiter
Nr 6 25 juni 2009 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Gezang 243 O wonder de duif daalt neer
Nieuwsbrief 1 juli 2009 Ds. A.L. Rijken-Hoevens   Als wij op reis gaan, God
Nieuwsbrief 2 augustus 2009 Ds. A. Groeneveld Psalm 30:6 Een ogenblik... een leven lang
Nr 7 10 september 2009 Ds. A. Groeneveld Jesaja 55:1 Geen kredietcrisis maar een levenscrisis
Nr 8 15 oktober 2009 Ds. A.L. Rijken-Hoevens   Gebed om een stad van vrede
Nr 9 12 november 2009 Ds. A. Groeneveld Openbaring 22:16 De morgenster is opgegaan
Nr 10 12 december 2009 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Lucas 1:31-38 Een kind is ons geboren

 

Jaargang 54 - 2010

op . Gepost in Kerkblad

Uitgave Verschijningsdatum Meditatie Tekst Thema
Nr 1 16 januari 2010 Ds. A. Groeneveld Mattheüs 6:25-27 Geen zorgen
Nr 2 18 februari 2010 Ds. A.L. Rijken-Hoevens   Geloof, hoop en liefde
Nr 3 18 maart 2010 Ds. A. Groeneveld Johannes 12:24 Sterven om te leven
Nr 4 16 april 2010 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Johannes 20:18 Ik heb de Heer gezien
Nr 5 13 mei 2010 Ds. A. Groeneveld Handelingen 1:4 Wachten
Nr 6 24 juni 2010 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Kolossenzen 3:17 Dank aan God
Nieuwsbrief 1 juli 2010 Ds. A. Groeneveld Genesis 2:2 Rust... goed voor u
Nieuwsbrief 2 augustus 2010 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Psalm 11:1 Bij de Here schuil ik
Nr 7 9 september 2010 Ds. A. Groeneveld Psalm 1:3 Als een boom aan het water
Nr 8 14 oktober 2010 Ds. A.L. Rijken-Hoevens   Woelige tijden
Nr 9 18 november 2010 Leo van Koesveld Exodus 14:10 De weg van Israël
Nr 10 16 december 2010 Ds. A.L. Rijken-Hoevens Lukas 2:1, 6 en 15 En het geschiedde...

 

Jaargang 55 - 2011

op . Gepost in Kerkblad

Uitgave Verschijningsdatum Meditatie Tekst Thema
Nr 1 13 januari 2011 Leo van Koesveld Spreuken 3:6 Een gezegend nieuwjaar
Nr 2 13 februari 2011   Psalm 48  
Gemeentebericht 6 maart 2011      
Nr 3 17 maart 2011 Dr. G.W. Marchal   Een niksje
Nr 4 14 april 2011 Da. A.M. Verbaan-van de Heuvel   Wit licht
Nr 5 12 mei 2011 Dr. G.W. Marchal Johannes 14-17 Troost(er)
Nr 6 23 juni 2011 Da. A.M. Verbaan-van de Heuvel   Onder vreemden
Nieuwsbrief 1 juli 2011 Dr. G.W. Marchal   Haast geen tijd
Nieuwsbrief 2 augustus 2011 Da. A.M. Verbaan-van de Heuvel   Om over na te denken
Nr 7 8 september 2011 Dr. G.W. Marchal   Omzien naar elkaar
Nr 8 13 oktober 2011 Da. A.M. Verbaan-van de Heuvel Johannes 6:63 Beslagen ramen
Nr 9 17 november 2011 Dr. G.W. Marchal   Slaap in liefde
Nr 10 15 december 2011 Da. A.M. Verbaan-van de Heuvel   Opgelegde stilte
Nieuwsbrief 3 december 2011 Da. A.M. Verbaan-van de Heuvel   Tussentijds

 

Jaargang 60 - 2016

op . Gepost in Kerkblad

 

Uitgave Verschijningsdatum Meditatie Tekst auteur
Nr 1  13 januari 2016 Sneeuw   Ds. W. Schaap
Nr 2  10 februari 2016 Keuzestress Psalm 5 : 4 -9b Ds. J. Hansum
Nr 3  9 maart 2016 Waken Mattheus 26:38 Kees Verduijn
Nr 4  13 april 2016 Een rouwbrief als geboortekaartje Col. 3:3 Ds. W. Schaap
Nr 5  11 mei 2016 Zij loofden en zegenden God Lucas 24: 50-51 Ds. J. Hansum
Nr 6  15 juni 2016 Blijf in Mijn liefde Johannes 15:9 Kees Verduijn
Nieuwsbrief 1  24 juli 2016      
Nr 7  7 september 2016 Een altijd groene boom Psalm 1:3 NBV Ds. J. Hansum
Nr 8  12 oktober 2016 Verborgen omgang Mattheüs 14:23 Kees Verduijn
Nr 9  16 november 2016 Waar zijn onze doden?   Ds. W. Schaap
Nr 10  14 december 2016 Namen Mattheüs 1:1-8 Ds. A. Juffer

 

Jaargang 63 - 2019

op . Gepost in Kerkblad

Uitgave Verschijningsdatum Meditatie Tekst Thema
Nr 1 9 januari 2019 Cock Kroon Jozua 3: 15-16 Hij gaat ons voor!
Nr 2 6 februari 2019 Chiel Stomphorst Mattheus 22:36-40 Mensen op weg
Nr 3 6 maart 2019      
Nr 4 10 april 2019      
Nr 5 8 mei 2019      
Nr 6 5 juni 2019      
Nieuwsbrief 1 21 juli 2019      
Nr 7 11 september 2019      
Nr 8 9 oktober 2019      
Nr 9 13 november 2019      
Nr 10 11 december 2019