7 juni 2015, Avond

Geschreven door Rogine van Ede op . Gepost in Opnamen 2015

Avonddienst op 7 juni 2015 - Dankzegging Heilig Avondmaal

Voorganger:Ds. J. Hansum

 • Welkom en mededelingen
 • Ps 91: 1,2 Heil hem wien God een plaats bereidt
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Ps 91: 5,7 Maar Gij moogt schuilen bij de Heer
 • Woorden bij de tafel
 • NLB 221: 1,2 Zo vriendelijk en veilig als het licht
 • Nodiging
 • Gemeenschap
 • NLB 221: 3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft
 • Gebed
 • Schriftlezing Efeziërs 6:10-20
 • NLB 967: 1,4,5,6,7 Zonne der gerechtigheid
 • Verkondiging:
 • Meditatief moment
 • NLB 902: 1, 3,4,5 is God de Heer maar voor mij
 • Gebeden
 • NLB 939 Op u alleen mijn licht, mijn kracht
 • Zending en zegen

 btnluisteren btndownloaden